UAB „Tututis“ eksporto plėtra dalyvaujant tarptautinėse parodose

2019-08-13

UAB „Tututis“ 2019 m. vasario mėn. pradėjo įgyvendinti projektą „UAB „Tututis“ eksporto plėtra dalyvaujant tarptautinėse parodose.

 

Pagrindinis projekto tikslas – naujų užsienio eksporto rinkų paieška ir esamų rinkų plėtra, dalyvaujant užsienyje vykstančiose tarptautinėse parodose, pristatant įmonės produkciją. Projekto metu įmonė sudalyvaus 8 tarptautinėse parodose tikslinėse ir prioritetinėse eksporto rinkose.

 

Planuojama projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2020 m. rugsėjo mėn. 30 d.

 

Projekto įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioritetą „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“.

Bendra šio projekto vertė – 84 046,00 Eur, iš kurių 42 023,00 Eur skirta iš Europos regioninės plėtros fondo.

Tutis