Atsinaujinančių energijos išteklių pritaikymas UAB “Tututis” veiklos efektyvinimui

2020-09-15

 

UAB „Tututis“ 2020 m. rugsėjo mėn. pradės įgyvendinti  projektą, kurio metu ketina įsigyti ir įsirengti saulės jėgainę, kurios pagalba galės pasigaminti apie 50 proc. veiklai reikalingos elektros energijos atsinaujinančių energijos išteklių pagalba.  Tokiu būdu įmonė sumažins savo sąnaudas, taps mažiau energetiškai priklausoma, prisidės prie tvarios aplinkos išsaugojimo ir ekologinių problemų sprendimo. Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga  numatoma 2021 m. rugsėjo mėn.

 

Projekto įgyvendinamas pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 04.2.1-LVPA-K-836 „Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+“.

 

Bendra projekto vertė – 64 340,00 Eur,  iš kurių  32 170,00 Eur skirta iš Europos regioninės plėtros fondo.

 

Tutis